Cjenik usluga

Table Plugin

 

*Rezervni dijelovi nisu uračunati u cijene navedenih usluga
**Ponuda s uključenim materijalima i dijelovima na upit 
***Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe članka 90. stavka 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13)